aktualizujem
pár informácií pre ďalší ročník, tak ešte vydrž