Prehlásenie o autorských právach

Tovar, ktorý ponúkame na stránke www.megac.sk, je autorským dielom. Ide hlavne o grafiku, grafické spracovanie textov, obrázky predávaného tovaru a texty k nemu. Ponúkaný tovar môže byť chránený aj licenciou tretej strany, predávané s povolením.

Bez výslovného súhlasu spoločnosti Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. nie je žiadna fyzická ani právnická osoba oprávnená kopírovať, upravovať, zverejňovať a využívať obsah tejto webovej stránky na komerčné účely.

V prípade záujmu o spoluprácu alebo komerčné využívanie našich grafík, obrázkov a textov nás prosím kontaktujte na info@megac.sk .

V prípade porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude naša spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, napríklad Autorského zákona a Trestného zákona.

X