Odstúpenie od zmluvy

Nakoľko je kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim www.megac.sk uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, ako kupujúci – spotrebiteľ (nie právnicka alebo fyzická osoba, ktorá kúpila tovar za účelom podnikania) máte nárok na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Podobne ako v kamennom obchode môžete tovar vyskúšať a následne vrátiť. Za vyskúšanie sa ale nepovažuje používanie tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť v neporušenom a úplnom stave, tak ako vám bol doručený. Ak vám bol s tovarom doručený darček v rámci akcie, je nutné vrátiť ho spolu s tovarom. Odstúpením Kúpnej zmluvy rovnako zaniká Darovacia zmluva. V prípade, že nám zašlete tovar so zníženou hodnotou, ste povinný zaplatiť náklady na opravu, ktorá je potrebná na to, aby sa tovar vrátil do pôvodného stavu.

Na tovar vyrobený na zákazku (grafika podľa vlastného návrhu, personalizovaný tovar – s nickom alebo aktivovaným trackovacím kódom), teda taký, ktorý bol upravený alebo vytvorený podľa špecifických požiadaviek zákazníka, sa zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy nevzťahuje. Pri takomto type tovaru od zmluvy odstúpiť nemôžete.

Postup pri odstúpení od zmluvy

  • Najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy a zašlite nám ho na emailovú adresu info@megac.sk.
  • Po dohode s nami, prosím, pošlite kompletný tovar so všetkými súčasťami, vrátane faktúry, daňového alebo záručného listu a návodu na našu poštovú adresu: Simon Cooper & Labuťka s. r. o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava. Tovar zasielajte prostredníctvom kuriéra alebo ako poštovú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
  • Po prijatí tovaru vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia Oznámenia od odstúpenia od zmluvy, zašleme peniaze za tovar na vami uvedený bankový účet.

Rozhodol si sa vrátiť tovar?

Pre spracovanie je potrebné k vrátenému tovaru pridať aj tento dokument:
Odstupenie od zmluvy (.doc)

X