Potrebuješ poradiť? +421 949 805 187

OZ Permoníci bolo založené v decembri 2017.
Zameriava sa hlavne na aktivity, ktoré spájajú rodiny s deťmi a jednotlivcov so životom v prírode.

Všetci členovia a sympatizanti OZ už pred jeho vznikom dlhodobo vyvíjali aktivity. Samostatne alebo v spolupráci s tretím sektorom organizovali stretnutia na podporu aktívneho života mimo mestského prostredia. Od vzniku OZ sme pripravili stretnutia pre stovky detských aj dospelých návštevníkov či už samostatne alebo prostredníctvom tretích strán, kde sme sa aktívne podieľali na organizácií.

S Mestskými lesmi v Bratislave sme spolupracovali už pred vznikom samotného OZ pri aktivitách na podporu životného prostredia.

Počas leta a jesene 2018 sme organizovali 5 stretnutí na živočíšnych farmách po Slovensku, kde sme účastníkom predstavili prácu na farme. Ponúkli možnosť vyskúšať si starostlivosť o zvieratá a ich kŕmenie. Podieľali sa na vytváraní pekárenských a mliekárenských výrobkov. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj na jar 2019.
V priebehu zimy 2018-2019 sme s priateľmi naplánovali a zorganizovali viac ako 20 stretnutí v parkoch a lesoch na Slovensku a Čechách zameraných na prikrmovanie vtáctva. Angažujú sa tu stovky dobrovoľníkov, často rodín s malými deťmi. Na stretnutiach sa návštevníci okrem spoznávania vtáctva naučia z dostupných a recyklovateľných materiálov samostatne vytvoriť kŕmidlá. Tie už vo svojom domácom prostredí umiestnili a začali dlhodobo využívať.

Na máj 2019 členovia OZ spolu s hlavnými organizátormi a dobrovoľníkmi pripravujú pre milovníkov prírody a športu, športový deň pod názvom Kešeriáda 2019. V júni 2019 plánujeme medzinárodné stretnutie prírodného festivalu pod názvom Škola v prírode. Stretnú sa tam nielen deti, ale aj rodičia na rôznych tematických hrách a prezentáciách zo života v prírode.

Financovanie aktivít je vo väčšine z vlastných zdrojov, preto budeme vďační za pomoc, ktorú nám môžete venovať. Poteší nás aktívna spolupráca, materiálne dary, ale aj finančný pravidelný i nepravidelný dar. V prípade záujmu o podporu pre OZ nás prosím kontaktuj, ďakujeme.