Potrebuješ poradiť? +421 949 805 187

Hlavný organizátor: Simon Cooper
– Link na GC
– Link na štatistiky GC

a

Permoníci, občianske združenie
Landauova 10
841 01 Bratislava
Predsedníčka OZ: Mgr. Júlia Gecziková

IČO: 512 72 041, neplatiteľ DPH
zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod identifikačným číslom VVS/1-900/90-52820

Bankové spojenie: FIO Banka
IBAN: SK41 8330 0000 0024 0137 8206
Mobil: +421 911 742 572
E-mail: oz.permonici@gmail.com
Web: www.permonici.sk