Cart

Škola v prírode Slovenský raj

Škola v prírode – Slovenský raj, r. 2016

2016-1V roku 2016 sa stretávame predposledný májový víkend na južnej hranici Slovenského raja v obci Dedinky-Mlynky. Dátum je oproti minulému ročníku posunutý z dôvodu otvorenia sezóny pre Dobšinskú ľadovú jaskyňu (15. mája). Nižšie si stručne pripomenieme miesta v našom okolí.

SLOVENSKÝ RAJ
V roku 1964 bol Slovenský raj ako prvý na Slovensku vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť. Aj keď je toto výnimočné územie, vyhlásené v roku 1988 za národný park, prísne chránené, môže spoznávanie jeho krás zažiť každý vďaka hustej sieti turistických chodníkov, ktoré sú v nepriechodných úsekoch sprístupnené rôznymi technickými pomôckami a zariadeniami. Slovenský raj je turistom sprístupnený celoročne. Až 90 % územia Slovenského raja pokrývajú lesy. Prevažujú bukové a zmiešané bukovo-jedľové lesy, v roklinách a okrajových častiach smrekové. 2016-2Vzácne sú reliktné borovicové a smrekovcové porasty na najextrémnejších skalnatých stanovištiach. Pestrosť dopĺňajú lipovo-javorové sutinové lesy a lužné, predovšetkým jelšové lesy. Členitý krajinný reliéf a jeho zloženie vytvárajú priestor pre pestrú škálu zastúpenia v rámci rastlinnej ríše. Vyskytuje sa tu takmer 1 000 druhov vyšších rastlín, z toho až 35 chránených druhov. V Slovenskom raji bolo doposiaľ zistených viac ako 4 000 druhov bezstavovcov a 200 druhov stavovcov, z ktorých je 130 druhov chránených a 65 ohrozených.

2016-6Zo šeliem sa tu vzácne vyskytujú medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a mačka divá. Aj na turistických chodníkoch možno stretnúť kamzíka vrchovského alpského, ktorý bol v Slovenskom raji vypustený v roku 1963. Skalnaté bralá sú domovom dravých vtákov, z ohrozených druhov tu žije orol skalný a orol krikľavý. Vzácnym a ohrozeným druhom je hlucháň obyčajný. V jaskyniach našlo domov viacero druhov netopierov, z ktorých k ohrozeným patrí netopier fúzatý a netopier riasnatý. Pri vode žije vzácna vydra riečna, z obojživelníkov mlok karpatský. Z viac ako 2 000 druhov motýľov je chránených takmer 30 druhov vrátane najväčšieho denného motýľa jasoňa červenookého. Pre ochranu vzácnej a krehkej prírody Slovenského raja boli vytvorené tzv. „zóny ticha”, miesta neprístupné turistom, ktorých úlohou je ochrana pôvodného prírodného prostredia a zachovanie chránených a ohrozených druhov.

ZEJMARKÁ ROKLINA
Zejmarská roklina je národná prírodná rezervácia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Zejmarská roklina je jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja. Má dĺžku iba 800 metrov. Nachádza sa neďaleko obce Dedinky, kde budeme ubytovaní. Potok, ktorý ňou preteká, vytvára v tiesňave sústavu vodopádov nazývaných Nálepkove vodopády.
2016-3Tiesňavu sprístupnili členovia Horskej služby roku 1963. Mám pre vás pripravené túry, ktoré si priblížime v dostatočnom čase pred konaním eventu. Turistika v tejto časti je predbežne pripravená na sobotu 21. mája a k dispozícií budú dve trasy. Jednoduchá trasa vhodná aj pre najmenších je zážitkom s rebríkmi popri vodopáde a návratu späť do obce. Táto nenáročná trasa vám pohodlným tempom spolu s deťmi zaberie približne hodinku. Ako druhá alternatíva určená pre dospelých sa ponúka stredne náročná okružná túra. V krátkej exponovanej tiesňave Zejmarská roklina je výstup zabezpečený rebríkmi, stúpadlami a reťazami a vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Ostatné časti trasy prechádzajú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Trasa je dobre značkovaná, prechodu cez planinu Geravy však treba za nepriaznivého počasia venovať zvýšenú pozornosť. Orientačná dĺžka trasy vám zaberie priblizne 4 hodiny.

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
V Slovenskom raji je bohato vyvinutý podzemný kras. Spomedzi vyše 450 evidovaných jaskýň, priepastí a závrtov je unikátom lokalita zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO v jaskynnom komplexe Duča, ktorý tvoria Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa a Psie diery s celkovou dĺžkou 21 737 m a hĺbkou 194 m.

2016-5Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m. Vchod do jaskyne je v severnom úbočí vrchu Duča vo výške 969,5 m, dĺžka jaskyne dosahuje 1483 m. Dĺžka prehliadky: 515 m. Priestory jaskyne od vstupného otvoru postupne klesajú, čo spolu so severnou orientáciou umožňuje v zimnom období klesanie studeného vzduchu a celkové podchladenie priestorov.

Jaskyňa má niekoľko úchvatných častí, medzi ktoré patria zaľadnená Veľká a Malá sieň, Ruffínyho koridor a Zrútený dóm. Nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľova a Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova pivnica, a Peklo. Teplota vzduchu vo Veľkej sieni je od -3,8 do + 0,5 C. Z usmiateho slnečného dňa návštevník zíde len niekoľko desiatok metrov pod zemský povrch a ocitne sa v ľadovom kráľovstve chladu a dokonalých výtvorov rúk matky prírody. 2016-4Zaujímavosťou jaskyne je skutočnosť, že do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť počas celého roku. V 50-tich rokoch v nej ešte trénoval známy a úspešný československý krasokorčuliar a rota vojenských rýchlokorčuliarov. Práve Dobšinskú ľadovú jaskyňu budete mať možnosť navštíviť v rámci eventu (pozri nižšie orientačné náklady). K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji medzi Popradom a Rožňavou. Na výstupovej trase, ktorej dĺžka je asi 1 km, sú umiestnené tabule náučného chodníka. Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je potrebné prekonať výškový rozdiel 130 m. Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.  

PALCMANSKÁ MAŠA
Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v kotlinovitom rozšírení údolia pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Na jej brehoch vyrástli ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia. Priamo na jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva. Pri brehoch vodnej nádrže Palcmanská Maša vznikla v roku 1933 zlúčením obcí Imrichovce a Štefanovce obec Dedinky. Účelom nádrže je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vodnej elektrárni v Dobšinej, vyrovnanie prietokov Hnilca a rekrečné využitie. Nádrž sa nachádza v údolí rieky Hnilec nad miestnou časťou obce Mlynky, Palcmanskou Mašou. Vznikla vybudovaním betónovej gravitačnej priehrady na Hnilci v rkm 71,350. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny 786,10 m n. m. je v nádrži akumulovaných 11,063 mil. m3 vody a je zatopená plocha o rozlohe 86,5 ha. Dĺžka vzdutia dosahuje 3,9 km. Nádrž je dôležitou súčasťou prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná, prvej prečerpávacej elektrárne na Slovensku.

 

Event Škola v prírode - Slovenský raj sa konal v dňoch 20. - 22. 5. 2016. 
Logy nájdeš pod GC kódom GC6727E.

Program:
- stretnutie priateľov so spoločnými záľubami v nádhernej prírode
- príjemné ubytovanie pod lesom pri Palcmanskej Maši
- turistika cez rebríky v NPR Zejmarská roklina v Slovenskom raji pre deti aj dospelých
- T5 skalolezenie na Stratenskej píle, žumarovanie na stromoch
- T5 program na Palcmanskej Maši
- návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne
- prednášky: stromy, zvieratá, výstava minerálov, jaskyne…
- súťaže pre aktívnych aj menej aktívnych bežcov a cyklistov
- po celý čas alternatívne programy pre deti
- vedomostný foto a video kvíz o prírode a zaujímavých miestach na Slovensku
- grilovačka, opekačka, možno guláš
- tombola, vyhodnotenie súťaží a hier, odmeny pre všetky deti
- živá hudba v podaní Lujzy a Jožka
- séria nových kešiek v okolí

 Ilustračné foto z eventu ŠVP-Slovenský raj, náhodne rozmiestnené.
Tagged under:

Simon Cooper

Organizátor:

Simon Cooper & friends

a

Občianske združenie Permoníci

Bratislava


info@megac.sk

profil

Log in

Košík